KOOLITUSTE TEEMAD

Õpiraskustega õpilaste kaasamine. Lugemis- ja kirjutamisraskused.

Õpiraskused matemaatikas

Õpiabiõpetajate täienduskoolitus eesti keele ja/või matemaatika õppe jõukohastamiseks, sh õpitulemuste vähendamiseks

Õppe individualiseerimine. Individuaalse õppekava koostamine ja rakendamine

Autismispektriga õpilane tavaklassis – koolitus õpetajatele

ATHga õpilane tavaklassis – koolitus õpetajatele

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega õpilaste vanemate nõustamine (koolitus vanematele ja lapsega tegelevatele spetsialistidele)

Kuidas hallata tähelepanu?

Eripedagoogi roll aineõpetaja toetamisel

Kooli tugimeeskonna areng, meeskonnatöö tõhustamine, HEVKO roll selles

Õpetaja nõustamisoskused (toetusoskused kolleegile, lapsevanemale)

Vastavalt teie vajadustele paneme paika teemad, õpiväljundid ning täpsustame koolituse sisu vastavalt ootustele. Võta ühendust SIIN

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close