KOOLITUSTE TEEMAD

Mind võib kutsuda oma kooli järgmistel teemadel:

Õpiraskustega õpilane koolis

Eesti keele ja matemaatika õpe spetsiifiliste õpiraskustega õpilastele, õppekava kohandamine

Autismispektriga õpilane tavaklassis

ATHga õpilane tavaklassis

Muukeelne õpilane eesti koolis

Meelepuudega õpilane tavakoolis

Individuaalse õppekava koostamine ja rakendamine

Eripedagoogi roll aineõpetaja toetamisel

Kooli tugimeeskonna areng

Õpetaja nõustamisoskused

%d bloggers like this: