KOOLITUSTE TEEMAD

Mind võib kutsuda oma kooli järgmistel teemadel:

Õpiraskustega õpilane koolis

Eesti keele ja matemaatika õpe spetsiifiliste õpiraskustega õpilastele, õppekava kohandamine

Autismispektriga õpilane tavaklassis

ATHga õpilane tavaklassis – koolitus õpetajale

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega õpilaste vanemate nõustamine (koolitus vanematele ja lapsega tegelevatele spetsialistidele)

Kuidas hallata tähelepanu?

Muukeelne õpilane eesti koolis

Meelepuudega õpilane tavakoolis

Individuaalse õppekava koostamine ja rakendamine

Eripedagoogi roll aineõpetaja toetamisel

Kooli tugimeeskonna areng

Õpetaja nõustamisoskused

Vastavalt teie vajadustele paneme paika teemad, õpiväljundid ning täpsustame koolituse sisu vastavalt ootustele.

%d bloggers like this: