NÕUSTAMINE

Õpilaste ning perede nõustamist viin läbi Hariduse Tugiteenuste Keskuses (Tähe 56, Tartu).

Kui teil on mureks lapse edasijõudmine koolis, õppimine kodus või erivajadusest tulenevad raskused suhtlemises ja õppimises, siis olete oodatud.

Mida saan teha?

Kuulan ära lapse ja lapsevanema. Lepime kokku edasise tegevusplaani. Vajadusel koostan eripedagoogilise hinnangu õpilase kohta. Uurin lapse arengu eakohasust, tema õpioskusi, enesekindlust ja koolilapse puhul õppekava ainealaseid teadmisi. Selgitame ühiselt välja, milles laps kõige enam tuge vajab. Oma keskuses teen koostööd ka teiste spetsialistidega (psühholoog, eripedagoog, logopeed, sotsiaalpedagoog).

Saan

  • … ise last õpetada, õpioskusi arendada.
  • … nõustada lapsevanemat, kuidas erivajadusega last toetada ning kuidas ennast jõustada.
  • … jagada soovitusi koju ja kooli, kuidas edasi tegutseda. Kuidas koolis individuaalset õppekava koostada? Millised arengusuunad fookusesse võtta ning milliseid toetavaid meetemeid kasutada?
  • … minna ka kooli õpetajate ringis kokkuleppeid teha, soovitusi ja mõtteid vahetada.
  • … perele kaasa anda omapoolse hinnangu ning soovitada kliinikumi täiendavaid uuringuid.
  • … soovitada pöördumist maakondliku nõustmismeeskonna poole (Rajaleidja, tänane Haridus- ja Noorteamet)

Võta minuga ühendust: merikerand@gmail.com või merike.rand@tugiteenused.tartu.ee

%d bloggers like this: